Παραγγελία κανβά –


12.00

Καλησπέρα. Ο καμβάς πάνω στον οποίο έχει ζωγραφιστει το τοπίο είναι 50×35 εκ. Ιδανικά θα ήταν τέλειο να εκτυπωθεί σε καμβά με αυτές τις διαστάσεις, δηλαδή 50×35. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, τότε θα επιθυμούσα να εκτυπωθεί πάνω σε καμβά ο οποίος να έχει διαστάσεις 50×40 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΙ η εικόνα, δηλαδή να αφεθεί μια λωρίδα πλάτους 5 εκ. ως κενό στο κάτω μέρος της κατά μήκους επιφανειας του καμβά και η ζωγραφιά να παραμείνει στις διαστάσεις της (οι οποίες είναι 50×35 εκ.) και να καταλαμβάνει το άνω μέρος της επιφανειας τους καμβα. Ευχαριστώ!