Αλλαγή background

Σας αρέσει η φωτογραφία αλλά όχι το background; Μπορούμε να πάρουμε τα πρόσωπα που θέλετε και να τα τοποθετήσουμε σε ένα από τα τέσσερα επαγγελματικά backgrounds. Κοιτάξτε τα παρακάτω παραδείγματα. Αν έχετε κάποια άλλη ιδέα ή δεν είστε σίγουροι επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.