Επιστροφή χρημάτων

Προσφέρουμε 100% εγγύηση ικανοποίησης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι 100%, θα δεχτούμε να σας αλλάξουμε τον καμβά ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, αρκεί η επιστροφή να γίνει εντός 10 ημερών από την παραγγελία.