Παραγγελία κανβά –


95.00

Θέλουμε να φτιάξουμε τον κσμβα και στα πλαϊνά να αφήσουμε χώρο να γράφουν οι καλεσμένοι. Ο πίνακας θα είναι το βιβλίο ευχών για το γάμο μας